Surplus spreekt op werkconferentie

Vandaag is er een werkconferentie van In voor zorg! Dit is een programma voor de langdurige zorg van het ministerie van VWS en Vilans, kenniscentrum langdurende zorg. Sprekers op de werkconferentie zijn Jan Oudman, In voor zorg-coach, Judith van Hoof, wijkzuster in Zevenbergen en Langeweg en Sanne van Etten, wijkzuster in de wijk Fort Zeekant in Bergen op Zoom en de kern Woensdrecht

De wijkzuster is bezig aan een glorieuze comeback in het land, maar hoe wordt ze een blijvertje? En, hoe breng je als zorgorganisatie de wijkzuster terug in de wijk, omdat je zo graag weer tevreden klanten en personeel wilt? Surplus ontwikkelde samen met en onder regie van de regionale Kruisvereniging West-Brabant een nieuw concept voor de wijkzuster, in opdracht van haar leden, de klanten van de thuiszorg.

Toekomstvisie
De hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg is gebaseerd op een nieuwe toekomstvisie. Het doel is om voor mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen een waardevolle toekomst te bieden. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten kwaliteit, houdbaarheid en meer zorg voor elkaar hand in hand gaan. Op dit moment maken 800.000 mensen gebruik van de Langdurige zorg. En 2,6 miljoen mantelzorgers zetten zich in voor hun kwetsbare naasten.

Betere kwaliteit van ondersteuning en zorg
De hervormingen van langdurige ondersteuning en zorg zijn nodig omdat de eisen die aan de organisatie van de Langdurige zorg zijn gesteld, veranderen. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en niet eenzaam zijn. Zo zal er vaker een beroep worden gedaan op het eigen sociale netwerk van mensen. Indien nodig zijn thuiszorgvoorzieningen via de gemeente beschikbaar. En als het thuis wonen niet meer haalbaar is, dan moet er goede zorg in een instelling zijn waar oog is voor het individu en de kwaliteit van leven.

De kracht van de professional
Er is veel aan het veranderen in de Langdurige zorg. Dit vraagt ook om veranderingen bij de professionals die als zorgverlener of ondersteuner betrokken zijn. Ook management in organisaties, zoals zorgorganisaties, gemeentelijke overheden, zorgverzekeraars en zorgkantoren voeren veranderingen in werkwijze door. Veel van deze veranderingen vragen om een andere rol en andere vaardigheden van professionals. Bij In voor zorg! zijn veel organisaties op een praktische manier actief bezig om in te spelen op een waardevolle toekomst voor professionals én cliënten. Tijdens de werkconferentie van In voor zorg! op 24 juni 2013 kunt u kennis nemen van een groot aantal praktische oplossingen voor verschillende vragen die voortkomen uit de hervormingsagenda Langdurige zorg.

Publicatiedatum: 24 jun 2013

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg