Mantelzorgcafé Moerdijk

Op donderdag 2 mei organiseren Surplus Welzijn en HOOM het tweede Mantelzorgcafé voor mensen die voor een naaste zorgen. De bijeenkomst vindt van 10.00 tot 12.30 uur plaats in Woonzorgcentrum Fendertshof in Fijnaart. De thema’s die centraal staan zijn: mantelzorg en respijtzorg. U bent van harte welkom!

Mensen die voor een naaste zorgen, weten niet altijd dat ze mantelzorger zijn. Ook is niet bij iedereen bekend wat respijtzorg is. Lian Konings, consulent vrijwilligerszorg HOOM, vertelt hier meer over. Het Mantelzorgcafé vindt op iedere eerste donderdag van de maand plaats in verschillende kernen van Moerdijk en is een initiatief van gemeente Moerdijk.

Voor wie
Voor mensen in Moerdijk die voor een naaste zorgen. Naast degenen voor wie zij zorgen zijn ook vrienden, familie, hulpverleners, verwijzende instanties en alle andere belangstellenden uit gemeente Moerdijk van harte welkom.

Locatie en tijd
De bijeenkomst vindt van 10.00 tot 12.30 uur plaats in de theaterzaal van het Fendertshof, Kerkring 21 in Fijnaart.

Gratis toegang en lunch
De toegang, het eerste kopje koffie/thee en aansluitend een lunch zijn gratis. Aanmelding is niet nodig.

Meer informatie
Voor meer informatie over het Mantelzorgcafé kunt u contact opnemen met:

  • Nico Rijven, Wijknetwerker Ouderen Surplus Welzijn
    T 06 24 48 58 53
  • Mariëlle Roest, coördinator mantel-zorgondersteuning HOOM
    T 06 20 93 61 54

Ook voor vragen m.b.t. oppas thuis, kunt u contact opnemen.

Publicatiedatum: 22 apr 2013

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg