Aftrap van buurtpreventie in Princenhage

Zaterdag 15 september was de aftrap van buurtpreventie in Princenhage.

Buurtpreventiedag

In aanwezigheid van veel buurtbewoners, betrokken partners en de dorpsraad, werd het eerste bord ‘Attentie buurtpreventie’ onthuld door wethouder Bob Bergkamp, wijkagent Ton van de Velde en Lenny Sinke, de initiatiefneemster.

Dit was de start van het 24e project in de gemeente Breda. In totaal zijn nu zo’n 335 vrijwilligers actief als straatcontactpersoon.

Buurtpreventie is een succesvolle en unieke methode ontwikkeld door Surplus Welzijn waarbij buurtbewoners én professionals als gemeente, politie en brandweer samenwerken om buurten veilig en leefbaar te houden. Bewoners zelf houden een oogje in het zeil in hun wijk en signaleren overlast en onveilige situaties. De straatcontactpersoon hebben korte lijnen met de partners zoals de politie en kunnen de buurt attenderen als er een inbraak of poging tot inbraak heeft plaatsgevonden.

Meer informatie is te vinden op
www.buurtpreventiebreda.nl.


Publicatiedatum: 18 sep 2012

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Groep